Hill's Prescription Diet Canine d/d Food Sensitivities Duck & Rice (4 kg)

Hill's Prescription Diet Canine d/d Food Sensitivities Duck & Rice (4 kg)

Hill's Prescription Diet Canine d/d Food Sensitivities Duck & Rice (4 kg)

529,00kr

Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning.

HILL´S PRESCRIPTION DIET CANINE D/D DUCK & RICE Vid foderhantering av foderallergi och -intolerans hos hundar och katter. Foderallergi och -intolerans kan resultera i ett flertal olika problem på hundens hud och i magen som i sin tur orsakar smärta och obehag. Det här tillståndet är också känt som oönskad födoämnesreaktion och det orsakas vanligtvis av en onormal reaktion på proteiner i djurfodret. Prescription Diet d/d

Användning

Inledande hantering av hundar med hudåkommor
Klåda, foderrelaterad eller atopiskt
Negativa foderreaktioner med dermatologiska eller gastrointestinala symtom
Kutan leishmanios
Användning som eliminationsdiet

Related Products