Hill's Prescription Diet Canine u/d Urinary Care Original (10 kg)

Hill's Prescription Diet Canine u/d Urinary Care Original (10 kg)

Hill's Prescription Diet Canine u/d Urinary Care Original (10 kg)

899,00kr

Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning.

HILL´S PRESCRIPTION DIET CANINE U/D För näringsmässig kontroll vid långt framskriden njursjukdom hos hund. Långt framskriden njursjukdom kännetecknas av ett antal allvarliga, och till och med livshotande symtom hos hunden. Detta sjukdomstillstånd – även kallat njursvikt – betraktas vanligtvis som obotligt, men går att hantera med lämplig vård och rätt foder. Prescription Diet Canine u/d är speciellt framtaget för att h

Användning

Upplösning av urat- och cystinurinstenar Kronisk njursjukdom Hepatisk kopparupplagringssjukdom

Related Products