Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Care Multicare Chicken (12 kg)

Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Care Multicare Chicken (12 kg)

Hill's Prescription Diet Feline c/d Urinary Care Multicare Chicken (12 kg)

1 419,00kr

Detta är ett dietfoder som är tänkt att utgöra en del i en behandling och bör därför endast ges på veterinärs direkta inrådan. Så länge ditt djur äter detta foder rekommenderas att du söker veterinärvård minst var sjätte månad. Om ditt djurs hälsotillstånd försämras under tiden den äter detta foder bör du omgående söka veterinärrådgivning.

HILL´S PRESCRIPTION DIET FELINE C/D Vid foderhantering av katter med struvitrelaterad sjukdom i nedre urinvägarna (FLUTD – Feline Lower Urinary Tract Disease) FLUTD är ett tillstånd som ofta hör samman med kristallbildningar i urinvägarna och som kan orsaka ett flertal olika smärtsamma symptom hos katten. De två vanligaste kristalltyperna som bildas i kattens urinvägar är: struvit och oxalat. Hills Prescription Diet Feline c/d är framtaget f

Användning

Löser upp samt motverkar att nya urinstenar bildas
Löser upp sterila struvitstenar på så kort tid som 14 dagar
Fodret lämpas sig för långtidsutfodring

Related Products